Sağlıklı bir nefes için neler yapılmalı? Sağlık tanımını Dünya Sağlık Örgütü şu şekilde yapar: ‘yalnızca hastalık yada sakatlığın olmaması değil, fiziksel, zihinsel ve toplumsal olarak tam bir iyilik hali’. Günümüzde, ‘politik iyilik hali’de bu faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir.