Akciğer Fibrozu

 

Akciğer fibrozu, akciğer dokusunda fibrozis adı verilen aşırı doku sertleşmesi ve skarlaşma sürecinin yaşandığı bir akciğer hastalığıdır. Bu durum, normal akciğer dokusunun zamanla kalın, sert ve sertleşmiş doku ile yer değiştirmesi sonucu oluşur. Akciğer fibrozu, genellikle akciğerlerdeki hava keseciklerini ve bronşları çevreleyen alveollerde fibrozis oluşmasıyla karakterizedir.
 

Akciğer fibrozunun belirtileri genellikle zamanla gelişir ve hastalık ilerledikçe daha belirgin hale gelir. Bu belirtiler arasında nefes darlığı, kronik öksürük, balgam çıkarma, halsizlik, kilo kaybı, göğüs ağrısı ve parmak uçlarında şekil bozukluğu (çomak parmak) sayılabilir. Akciğer fibrozunun nedeni net olarak bilinmemekle birlikte, bazı durumlarda maruz kalınan toksik maddeler, sigara dumanı, virüs enfeksiyonları, bağışıklık sistemi bozuklukları veya genetik faktörler hastalığın ortaya çıkmasında rol oynayabilir.
 

Tanı genellikle belirtilerin değerlendirilmesi, fizik muayene, akciğer fonksiyon testleri, görüntüleme tetkikleri (örneğin akciğer grafisi veya bilgisayarlı tomografi) ve bazen akciğer biyopsisi yoluyla konulur. Tedavi seçenekleri genellikle hastalığın evresine, belirtilerin şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna göre belirlenir. Tedavi genellikle semptomları hafifletmeyi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmayı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Tedavi seçenekleri arasında ilaçlar, oksijen tedavisi, solunum terapisi, egzersiz programları ve nadiren de olsa akciğer nakli yer alabilir.
 

Akciğer fibrozu, ilerleyici bir hastalık olup zamanla akciğer fonksiyonlarında ciddi kayıplara neden olabilir. Dolayısıyla erken tanı ve tedavi önemlidir. Düzenli doktor kontrolleri, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri (sigara içmeme, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz gibi), hastalığın belirtilerine dikkat etme ve tedavi planına uyum hayati öneme sahiptir. Hastalıkla başa çıkma sürecinde destek almak için sağlık uzmanlarından yardım almak da önemli bir adımdır.